Nøglepersoner

Multimediestudiets nøglepersoner

Per Sørensen
Multimedietekniker

Vibeke Morsing
Webmaster/marketing

Torben Lysholm
Lydtekniker

Simon Kringel
Lydtekniker

Henrik Nielsen
Programmør

Jette Mentz
Bogholder

Anders Ilsøe
Revisor, Døssing & Partnere