Start et hjerte, red et liv


Af: Vibeke Morsing | 05. januar 2021


Når et menneske falder om med hjertestop, skal der hurtigst muligt sættes gang i en kæde af reaktioner for at sikre vedkommende den bedste mulighed for at overleve.

Overlevelseskæden består af følgende 4 led:

Tidlig erkendelse og hurtig alarmering
Identificér problemet og giv livreddende førstehjælp. Ring selv eller få andre til at ringe efter hjælp på 1-1-2, så både ambulance og hjerteløbere kan komme hurtigt frem.

Tidlig start af hjerte-lunge-redning
Efter der er blevet ringet til 1-1-2 er det vigtigt, at du påbegynder hjerte-lunge-redning med det samme. Er I flere bør I skiftes, da det er fysisk krævende.

Tidlig brug af hjertestarter
Så snart der er en hjertestarter tilstede, skal du aktivere den og følge instruktionerne. Hjertestarteren har grundige instruktioner, og det er tilladt for alle at anvende en hjertestarter.

Efterbehandling
Når redningsmandskabet ankommer, tager de over og sørger for efterbehandlingen.

Læs mere om 'Akut hjertestop - dette skal du gøre' - her

Igennem de seneste 20 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret. I dag overlever over 16 pct. hjertestoppet, mens det i 2001 blot var under 4 pct.

Multimediestudiet har - sammen med mange andre lokale sponsorer - bidraget til, at der er blevet sat 2 ekstra hjertestartere op i Hillerød via 'Hjerte start nu'.

Hjertestartere ved Møllestræde 9 og Skatmestervej 8

De er placeret ved:

Hillerød Privatskole
Møllestræde 9, 3400 Hillerød

og

Privatinstitutionen Vandpytten
Skatmestervej 8, 3400 Hillerød

Husk at alle kan alle være med til at hjælpe en hjertestopsramt person, også selvom man ikke kan førstehjælp. Det er langt bedre at gøre noget efter bedste evne, end slet ikke at gøre noget. 

Kategorier: Sponsorat, Hjertestarter

Tilbage til oversigten