Kender du til Medicinsk Museion?


Af: Vibeke Morsing | 12. marts 2019


Medicinsk Museion (ja, det staves faktisk sådan :-))

Indtil 2004 hed museet Medicinsk-Historisk Museum, og er et museum som forsker i, indsamler og udstiller den medicinske kulturarv.

At udforske, forstå og beherske kroppen har til alle tider været medicinens opgave. På Medicinsk Museion fortælles om medicinens betydning for vores liv - før, nu og i fremtiden. Det er et museum for alle os, der har en krop og er nysgerrige på, hvordan den er blevet forstået og behandlet - fra antikken til genetikken.

For alle seende er det nemt at bevæge sig rundt og både se og læse om alle genstandene, som er udstillet. Når man er udfordret på synet eller måske helt mangler synet, så er det langt fra nemt.

Så er det godt, at vi har nogle specialister indenfor det vi kalder synstolkning. Dorthe Mikkelsen Hansen og Laura Kamis Wrang har været i studiet for at indtale dansk og engelsk synstolkning til den blindehistoriske samling som er udstillet på Medicinsk Museion.

Dorthe og Laura laver synstolkning til Medicinsk Museion

Og hvad er det så lige, at synstolkning er?

Synstolkningen beskriver, hvad der sker i et program eller som her i en udstilling, nærmest som var det en lydbog. F.eks. beskrives der dimensionerne af et rum, størrelsen og farven af møbler, eller detaljerede beskrivelser af specifikke genstande.

Her et uddrag af manuskriptet: "På den nederste hylde i venstre side, ligger et Guldbergs skriveapparat, fra 1863. 2 rektangulære træskiver er føjet sammen. Skrivehullet i midten ændres ved at skyde apparatets fire skodder frem og tilbage, således at der fremkommer skabeloner, hvori bogstaverne kan skrives. Et bogstav kan bygges op af indtil flere indstillinger og gradvise ryk af apparatet til højre. Et eksempel på bogstaver skrevet med det lille apparat, og en oversigt med indstillinger til hvert bogstav, findes i nærheden af genstanden. Bogstavet a dannes fx ved først, at lade blyanten følge det skrivehul, der opstår når skodde 1 og 2 er rykket ind. Herefter flyttes apparatet lidt til højre og indstilles igen ved at rykke skodde 2 og 3 ind. Den sidste del af bogstavet tegnes med blyanten langs venstre side af skrivehullet. Der er papir under hylden og en blyant ved siden af, så du kan teste skriveapparatet ved at indstille apparatet efter instruktionerne."

På den måde kan blinde og svagtseende få en fornemmelse af udstillingen, selvom de ikke kan se rummet eller selv læse beskrivelserne.

Kategorier: Synstolkning, Blinde og Svagsynede

Tilbage til oversigten